A marketing nem egyenl? a reklámmal!

A marketing nem egyenl? a reklámmal!

Az egyik legnagyobb tévhit a marketinggel kapcsolatban az, hogy a marketing kizárólag a termékünk vagy vállalkozásunk hirdetésér?l, és a hirdetés ?tudományáról” szól. Nos, ez nincs így.

A legmodernebb megk?zelítés szerint marketing minden olyan dolog, ami befolyásolja a potenciális vev?t a vásárlási d?ntés meghozatalában. Ahhoz, hogy viszonylag k?nnyen megértsük, mir?l is van szó, lépjünk egyet vissza, és nézzük meg, mit is jelent pontosan ez a szó: marketing.

Az alapok

Az egyik leggyakrabban használt online szótár szerint a szó jelentése: piaci adásvétel, vásározás, értékesítés, forgalomba hozatal.

Ahogy már ebb?l a fordításból is látható, sokkal szélesebb k?r? tevékenységr?l van szó, mint a hirdetés, hiszen ide tartozik minden, ami az értékesítéshez kapcsolódik. Philip Kotler anno ezeket a d?ntéseket befolyásoló dolgokat négy csoportra osztotta:

  • termék (product)
  • ár (price)
  • értékesítés helye (place)
  • hirdetés (promotion)

Ahogy látható, mind a négy csoport angol elnevezése ?p” bet?vel kezd?dik, így a k?nnyebb megjegyezhet?ség érdekében ez a modell a szakmában 4P modellként vált ismerté. A modell kés?bb továbbfejl?d?tt, hiszen azokban az esetekben, amikor szolgáltatásokról beszélünk, még további három dolog befolyásolja a vásárlási d?ntést. így a korábbi négy P mellé még további három P is bekerült a modellbe – igaz ezek valóban csak a szolgáltatások esetében értelmezhet?ek:

  • a szolgáltatás nyújtásában k?zrem?k?d? személyek (people)
  • folyamatok (process)
  • a szolgáltatás fizikai megjelenési formái (physical evidences)

Nézzük meg két kisvállalkozás példáján keresztül, hogyan is csatlakoznak ezek az értékesítéshez, illetve a vásárlási d?ntéshez. A 4P-t egy pékség példáján keresztül, a 7P-t egy kávézóhoz kapcsolódóan mutatjuk be.

Termék

Mind a pékség, mind a kávézó esetében a termék k?nnyen meghatározható, hiszen az els?nél a pékáruról, a másodiknál a kávéról, illetve az üdít?r?l beszélünk, amelyet a vendég elfogyaszt.

Hogyan kapcsolódnak ezek a marketinghez? A min?séggel, a megjelenésükkel, az ízükkel, az állagukkal, és még sok-sok olyan jellemz?vel, amelyek magát a terméket leírják. Mindez abban az esetben is érvényes, ha magas min?ség?, de drágább termékr?l beszélünk, illetve akkor is, ha alacsonyabb min?ség? és olcsóbb termékekr?l beszélünk.

T?bbek k?z?tt ide kapcsolódik még a termék márkázása, illetve a csomagolása is, hiszen a kenyér lehet logózott papírzacskóban is, de értékesíthetik jel?letlen m?anyagtasakban is.

ár

Nem véletlen, hogy a terméknél azonnal el?került az ár is, hiszen az kommunikációs eszk?z is: mind a kávézónál, mind a pékség esetében az els? vásárlás során hamarabb találkozunk az árral egy árlistán vagy étlapon, mint magával a termékkel. így azt, hogy milyen min?ség?, ?sszetétel?, vagy állagú terméket várhatunk, t?bbek k?z?tt az árból próbáljuk el?zetesen meghatározni.

értékesítés helye

Ezt a témak?rt igazából kétféleképpen is vizsgálhatjuk. Egyrészt megnézhetjük, milyen értékesítési hálózaton keresztül t?rténik az értékesítés. Hiszen pékségünk nem biztos, hogy saját üzletében vagy üzleteiben árulja a kenyeret és a pékárut, lehet, hogy beszállítója valamelyik áruházláncnak, amely akár saját márkásként adja el a terméket. Másrészt vizsgálhatjuk a végfogyasztó felé t?rtén? értékesítés fizikai helyeként is, hiszen mást várunk el egy lepukkant kávézó kávéjától, és mást egy ?tcsillagos szálloda kávézójától.

Hirdetés / promóció

Ahogy már írtuk, ez az, amit a legt?bben marketingként azonosítanak. Ez az a területe, ahol arra kell a válaszokat megtalálnunk, hol, hogyan, milyen megjelenés? hirdetésekkel népszer?sítsük a termékünket vagy szolgáltatásunkat. Máshol és máshogyan kell meggy?znünk a vev?inket arról, hogy vegyék meg a pékárunkat, ha a pékségünk viszonteladónak (például egy üzletláncnak) értékesít, és máshol, más formában kell hirdetnünk, ha k?zvetlenül a fogyasztóknak értékesítünk.

Bár kevésbé elterjedt, a szolgáltatások piacán is elképzelhet?, hogy nem ugyanaz a vev?nk, mint aki az általunk nyújtott szolgáltatást ?élvezi”. Gondoljunk csak például egy szálloda küls?s massz?rére, hiszen ott a massz?r vev?je a szálloda, míg a szolgáltatást a szálloda vendégei veszik igénybe.

Azt se felejtsük el, hogy ebbe a kategóriába nem csak a fizetett hirdetések tartoznak. Ide értend? a teljes marketingkommunikációs paletta, a saját, a szerzett és a vásárolt médiás megjelenések is.

A szolgáltatás nyújtásában k?zrem?k?d? személyek

Szolgáltatások esetében nagy részben befolyásolja a vásárlási d?ntéseket a szolgáltatásban k?zrem?k?d? személyek viselkedése, megjelenése. A példában említett kávézóban nem mindegy, hogyan szólítja meg a vendéget a felszolgáló, ahogyan az sem, hogy van fel?lt?zve, illetve egyáltalán milyen a megjelenése. Mást várunk el a korábban már említett lepukkant kávézóhoz ?ill?en” megjelen? felszolgálótól, és mást az ?tcsillagos szálloda felszolgálójától.

Egy kedves mosollyal egy kevésbé sikerült kávé is lehet elfogadhatóbb, de a világ legt?kéletesebb kávéját is elronthatja egy mufurc felszolgáló.

Folyamatok

Hogyan kapom meg a kávét? Nekem kell a pulthoz mennem, vagy kihozzák az asztalhoz? Ez is marketing kérdés. Más árat hajlandó a vev? fizetni az egyik esetben, és mást a másikban.

A szolgáltatás fizikai megjelenési formái

Ennek bemutatásához kicsit távolabbról kell megvizsgálnunk a kávénkat, hiszen a kávézónkban a termék maga a lef?z?tt kávé, amihez kapcsolódik az is, hogy milyen ?k?rítéssel” kapjuk meg azt, azaz, milyen a csésze, milyen szalvétát kapunk mellé, stb. Lehet, hogy bele se gondoltunk, de ezek is kommunikálnak rólunk és szolgáltatásainkról. Gondoljunk csak bele: m?anyag pohár vs. herendi porcelán, legolcsóbb papírszalvéta vs. hímzett textilszalvéta.

(Amennyiben ez vagy egy másik blog bejegyzésünk elnyerte tetszését, és nem szeretne lemaradni a kés?bbi bejegyzéseinkr?l, javasoljuk, iratkozzon fel hírlevelünkre, vagy k?vessen bennünket k?z?sségi oldalaink valamelyikén.)

így címkézve:

Szólj hozzá!

Az e-mail címet nem tesszük k?zzé.

满城丰乳,污到你下面流水的短文,17禁忌漫画免费阅读